Nové poznatky o pití vína

Rádi bychom Vám přinesli nejnovější poznatky o vlivu pití vína na zdraví člověka, které byly uveřejněny koncem roku v amerických odborných časopisech.

O příznivém vlivu pravidelného mírného pití vína na srdeční činnost nepochybuje dnes asi již nikdo. U nás vyšla o tomto tématu kniha Franka Jonese: Víno - každý den sklenku pro zdraví, vydaná Knižním klubem v roce 1998.

Zde uvedená fakta podporuje i studie publikovaná v září 2001 v časopisu s příznačným názvem Stroke (Mrtvice), vydávaném American Heart Association.
Dr. Kenneth Mukamal, vedoucí projektu z Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu, podrobil zkoumání přes 3300 osob starších více než 65 let zjistil, že mírná až střední konzumace alkoholu snižuje riziko mozkové mrtvice.
Na druhé straně vyšší konzumace alkoholu způsobuje zvýšené riziko atrofie, tj. poškození cév v mozku. Jako mírné pití je považována konzumace jedné skleničky alkoholu denně, střední pak od jedné do dvou skleniček, vyšší pak při více než dvou skleničkách denně, bez ohledu jaký typ alkoholu je konzumován.
Jelikož však nebyla v článku velikost skleniček přesně definována, znamená to pro nás, milovníky vína, určitou variabilitu, nicméně lze předpokládat u vína velikost sklenky 0,15 až 0,2 litru.

Výsledky dalšího výzkumu o vlivu pití vína na vznik rakovinných nádorů jsou ještě opatrnější, avšak výsledky získané na Kalifornské univerzitě prokázaly, že látka catechin, obsažená ve slupkách hroznů působí proti nádorově u myší, stejně jako flavonidy, taktéž obsažené v hroznech. Protože je však catechin obsažen pouze ve slupkách, může mít tento účinek na člověka pouze červené víno, kde probíhá kvašení celých hroznů.
Susan Ebeler, analytička z oddělení enologie university k tomu říká:
"Myslíme si, že myši jsou dobrým modelem, avšak je potřeba dalších studií na lidech, aby se příznivý vliv prokázal i pro člověka."
Podle zástupce vedoucího tohoto oddělení A. Waterhause však lidské tělo vyloučí catechin z krve relativně rychle, během asi 8 hodin, takže "jedna sklenička vína týdně rozhodně nestačí", dodává.

Oba dva varují stejně jako Dr. Mukamal na závěr prvního článku, že i když se zdá obecně, že mírné pití vína je vcelku prospěšné, není to "lék na všechno" a že lidé především ti starší by neměli absolutně zobecňovat publikované výsledky a měnit diametrálně své návyky. My se naopak domníváme, že velmi důležitá je pohoda, která nastane při pití dobrého vína, takže je jen na nás, jaké víno pijeme.

Obsah stránek serverů www.degustace.cz a www.winecellar.cz   je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření obsahu v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu autorů, je nezákonné.
(c) Ivan Petránek 2001, 2002.
webmaster