Víno Mikulov a.s.

Vinařská oblast:mikulovskáRoční produkce: 8 mil. litrů přírodního vína
Adresa: Průmyslová oblast 1220
692 11 Mikulov
Tel: 519504111 Fax: 519510334
E-mail: obchod@bohemiasekt.cz
http://www.bohemiasekt.cz
Publikace
Kontaktní osoba:Ing. Jaroslav Hlaváč
ředitel společnosti

Charakteristika firmy:
V roce 1991 vznikl delimitací státního podniku Moravské vinařské závody samostatný právní subjekt Víno Mikulov, s.p., který byl v roce 1992 transformován na akciovou společnost. Od počátku roku 1997 uplatňuje rozhodující vliv ve Víno Mikulov společnost Bohemia Sekt - tím se Víno Mikulov a.s. stala členem nově se tvořícího vinařsko-vinohradnického uskupení Bohemia Sekt. Mateřská společnost Bohemia Sekt v průběhu roku 1999 svůj majetkový podíl ve Víno Mikulov ještě posílila na téměř 75 %.
Víno Mikulov a.s. dnes vyrábí více než 100 druhů výrobků. Zaměřuje se především na vína jakostní, vína s přívlastkem, ročníková a archivní, ale vyrábí i vína šumivá, dezertní a kořeněná. Výběry z ročníků jsou prezentovány v řadě tzv. Sommelier Club. Kvalitativní úroveň této řady má velmi progresivní tendenci.
V roce 2000 společnost Víno Mikulov nakoupila a zpracovala 3 mil kg hroznů, v maximální možné míře uplatňuje technologie řízeného kvašení moštů a další moderní technologie. Hospodářské výsledky v roce 2000: prodej 11 milionů litrů vinných produktů (zvýšení o 2%), podíl na trhu s vínem více než 8%. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko, do Kanady, Belgie, Švýcarska, Švédska, Taiwanu a Číny.